Stadsrekening 2018

Gemeentefonds

Gemeentefonds

Omschrijving

aantal

bedrag p/e

bedrag x €1,-

Inwoners

175.948

154

27.038.000

Eenouderhuishoudens

6.074

208

1.266.000

Eenpersoonshuishoudens ( miv 2016 )

52.570

22

1.136.000

jongeren < 20 jaar

34.499

243

8.371.000

ouderen 65+

27.057

80

2.155.000

ouderen  75-85 jaar

8.158

26

214.000

huishouden met laag inkomen

29.879

30

889.000

huishouden met laag inkomen  (drempel) 

21.484

460

9.872.000

huishoudens

98.977

90

8.957.000

Bijstandsontvangers

7.487

2.120

15.874.000

Loonkostensubsidie  ( miv 2016 )

96

1.927

185.000

Uitkeringsontvangers

16.834

86

1.443.000

Minderheden

14.865

321

4.765.000

Klanten potentieel lokaal

206.390

39

8.090.000

Klanten potentieel regionaal

358.360

22

8.017.000

Leerlingen VO

11.980

371

4.439.000

Leerlingen (V)SO 

5.270

231

1.216.000

Extra groei leerlingen VO

419

220

92.000

oppervlakte land

5.270

41

217.000

oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.270

27

142.000

oppervlakte binnenwater

490

39

19.000

Oppervlakte bebouwing

741

595

441.000

oppervlakte bebouwing kern

692

2.302

1.593.000

oppervlakte bebouwing buitengebied

49

1.939

95.000

Opp bebouwing woonkernen* bodemfactor woonkernen

692

3.090

2.138.000

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor buitengebied

49

1.531

75.000

Woonruimten

83.946

58

4.830.000

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

83.946

51

4.264.000

Historische kern 

20

3.200

64.000

Bewoonde oorden

16.196

31

510.000

Bewoonde oorden met historische kernen

14.335

86

1.229.000

ISV (a) stadsvernieuwing

0,01132

6.095.406

69.000

ISV (b) herstructurering 

0,01407

3.766.880

53.000

Omgevingsadressendichtheid

198.112

72

14.201.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.699

12

20.000

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

51.899

6

302.000

Meerkernigheid

4

9.000

36.000

kernen met minstens 500 adressen

2

55.500

111.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

4

15.000

60.000

Bedrijfsvestigingen

17.445

76

1.332.000

OZB niet woningen 

2.905

381

1.106.000

Vast bedrag

1

238.000

238.000

Bedrag in basis

137.164.000

Punten uitkerings factor

1,49

67.210.000

Subtotaal uitgavenijkingen

204.374.000

OZB  waarde woning eigenaar

-13.720.000

OZB niet-woningen  eigenaar

-4.569.000

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-3.658.000

cumulatieregeling

-137.754

Suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker

865.114

Suppletie-uitkering bommenregeling

137.208

Decentralisatie Uitkeringen

Beeldende kunst en vormgeving 

150.000

maatschappelijke opvang

10.249.480

gezond in de stad

386.231

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

bodemsanering ( 2016-2020 )

1.164.076

vrouwenopvang

3.347.814

voorschoolse voorziening peuters

311.853

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

410.545

LHBT-emancipatiebeleid

20.000

veiligheidshuizen

218.680

Impuls brede school sport en cultuur (comb. functie)

523.654

versterking gemeentelijke aanpak jihadisme

35.000

armoedebestrijding kinderen

939.018

economische zelfstandigheid

36.000

arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking

7.500

Schulden en armoede

470.767

Referendum

60.924

Matchen op Werk

80.000

Bonus beschut werken

12.000

Maatschappelijke begeleiding

21.330

Aardgasvrije wijken

3.497.444

Baankansen

409.600

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

28.382

Ondersteuning beschermd wonen en maatschappelijk opvang

25.000

Programma geweld hoort nergens thuis

25.000

Referendum WIV

2.027

Transformatiefonds sociaal domein jeugd

671.183

Voorziening knelpunten sociaal domein

1.905.953

Integratie-uitkeringen

Integratie-uitkering W.M.O.  Huishoudelijke verz.

12.578.255

jeugd / voogdij / 18+

39.028.167

WMO taken alle gemeenten

23.664.690

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

57.430.789

participatie

35.023.150

Totaal gemeentefonds 2018

376.631.353

Voorgaande jaren (2015-2017)

-72.504

Totaal gemeentefonds

376.558.849

ga terug