Stadsrekening 2018

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

De aanwezigheid van cultuur en erfgoed draagt wezenlijk bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Ons verleden vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de stad en is integraal onderdeel van ons culturele klimaat. Kennis van en aandacht voor de rijke cultuurgeschiedenis van onze stad vergroot de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Onze sterke cultuurhistorische identiteit en culturele voorzieningen maken van Nijmegen een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren. We zetten in op het beter zichtbaar maken van Nijmegen als aantrekkelijke stad met een rijke historie én een creatief en levendig aanbod (‘old city, young vibe’)

We zorgen goed voor ons erfgoed en zetten, waar mogelijk, cultuurhistorie in als inspiratiebron in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en maken we het verleden tastbaar en beleefbaar. Investeren in erfgoed loont. Die investeringen stralen af op bewoners, bezoekers en ondernemers. Het leidt tot extra investeringen van derden, tot stabiele of hogere vastgoedprijzen, meer toeristen en dus meer toeristische uitgaven.

Naast een belangrijke sociaaleconomische locatiefactor leveren cultuur en erfgoed een positieve bijdrage aan de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Meer dan in het verleden leidt deze betrokkenheid ertoe dat burgers zelf initiatieven ontplooien. In die gevallen proberen wij actief mee te denken en te stimuleren.

Met onze inzet op een goede culturele infrastructuur zorgen we voor een cultureel klimaat in de stad dat aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers en uitnodigend is voor ondernemers. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief, maar we bereiken nog niet iedereen. We streven ernaar om alle bewoners in de stad actief te betrekken bij culturele activiteiten. Door middel van cultuureducatie willen we jongeren enthousiast maken voor cultuur en erfgoed. Ook diversiteit van zowel de programmering als het publiek zien wij als een belangrijke opgave.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 25
Gerealiseerd € 25
Afwijking € 0
ga terug