Stadsrekening 2018

Duurzaamheid

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Wij willen dat Nijmegen in 2045 energieneutraal is: Nijmegen gaat zelf in zijn energiebehoefte voorzien door energie te besparen en door duurzame energie op te wekken. Zo kan Nijmegen bijdragen aan het beperken van de mondiale klimaatverandering en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarmee beperken wij de energielasten voor de bewoners en bedrijven en investeren wij in een lokale duurzame economie en in werkgelegenheid.

Wij willen dat Nijmegen in 2050  klimaatbestendig is: we versterken de groene structuren in onze stad, investeren in verbetering van de woonomgeving en dragen met ons beleid voor groen en (afval-)water bij aan de duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling van de vitale, gezonde stad die Nijmegen wil zijn.

Nijmegen is door de Europese Commissie uitgeroepen tot European Green Capital 2018. Dat gaf een enorme “boost” aan duurzame initiatieven en projecten in en om de stad. Vanuit binnen – en buitenland was er veel belangstelling zijn voor de wijze waar op de stad zich inspant voor milieu en duurzaamheid.

Wij blijven vanuit de bestaande wet- en regelgeving de gewenste basis milieukwaliteit waarborgen, zodat de inwoners van Nijmegen nu en in de toekomst in een gezonde en veilige leefomgeving kunnen leven. Inbreuken hierop voorkomen we zoveel mogelijk. Concreet betekent dit dat we met het wettelijke instrumentarium de overlast en hinder van bedrijven beperken, de veiligheid verhogen en een verantwoorde bodemkwaliteit en goed gebruik van de ondergrond realiseren. We willen een stad met een gezonde luchtkwaliteit en een gezond geluidsniveau.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 11
Gerealiseerd € 11
Afwijking € 0
ga terug