Stadsrekening 2018

Grondbeleid

Visie

Visie

Het programma Grondbeleid neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert deze uit.  De beoogde maatschappelijke effecten van het programma grondbeleid zijn:

  • Een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben. Dit bereiken we door de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.
  • Het scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.
  • De realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Parkeergarages, Centraal Station, Valkhofkwartier en Waalfront.
ga terug