Stadsrekening 2018

Leningen limiet kasgeld

Leningen limiet kasgeld

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering.
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie
weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2018.

Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2018 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie:

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

90.000

apr

35.000

jul

63.000

okt

65.000

feb

54.000

mei

39.000

aug

60.000

nov

64.000

mrt

26.000

juni

38.000

sep

60.000

dec

90.000

2.

Vlottende middelen

jan

13.000

apr

10.000

jul

12.000

okt

15.000

feb

19.000

mei

0

aug

3.000

nov

5.000

mrt

9.000

juni

13.000

sep

11.000

dec

6.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

77.000

apr

25.000

jul

51.000

okt

50.000

feb

35.000

mei

39.000

aug

57.000

nov

59.000

mrt

17.000

juni

25.000

sep

49.000

dec

84.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

43.000

29.667

52.333

64.333

5.

Kasgeldlimiet

67.700

67.700

67.700

67.700

6a.

Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

24.700

38.033

 15.367

      3.367

6b.

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

Het saldo van de gemiddelde netto vlottende schuld en de vlottende middelen per kwartaal mag maximaal twee aaneengesloten kwartalen de kasgeldlimiet overschrijden.

ga terug