Stadsrekening 2018

Dienstverlening & burgerzaken

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Ons doel was de gemeentelijke dienstverlening in te richten naar de beleving van onze inwoners. We zorgden dat zoveel mogelijk diensten en producten via het digitale kanaal afgenomen konden worden. Onze sleutelwoorden waren gemak, professionaliteit en betrouwbaarheid.

De focus van het programma Dienstverlening& Burgerzaken was gericht op de volgende aspecten:

  • Zorgen voor een optimale publieksdienstverlening (informatie en verstrekken producten) op alle kanalen, waarbij het digitale kanaal steeds nadrukkelijker wordt ingezet.
  • Zorgen voor een correcte en actuele basisregistratie personen.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 6
Gerealiseerd € 6
Afwijking € 0
ga terug