Stadsrekening 2018

Lokale heffingen

Woonlasten in vergelijking

Woonlasten in vergelijking

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) heeft een rapportage Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2018 opgesteld. Hierbij zijn de 38 grootste gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van woonlasten en de OZB voor niet-woningen.

Woonlasten

Bij de vergelijking tussen deelnemers kijkt het rapport naar de gemeentelijke woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing). Hierbij wordt dit jaar onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de huurder van een woning.

Belangrijke uitkomsten voor Nijmegen zijn dat de gemeente op de 19e plaats van de 38 deelnemers staat qua woonlasten bij de eigenaren van een woning. Ons OZB tarief is voor woningen het hoogste (2018: € 530; 2017: € 520), maar daar staat tegenover dat Nijmegen als het gaat om de afvalstoffenheffing veruit het goedkoopste is (2018: € 34; € 2017: € 58).
Als we naar de rioolheffing kijken dan kost dat in Nijmegen zowel voor een eenpersoonshuishouden als een meerpersoonshuishouden in 2018 € 165 (2017: € 163). Gemiddeld over de 38 deelnemers genomen, kost het een eenpersoonshuishouden in 2018 € 159 (2017: € 158) en een meerpersoonshuishouden € 164 (2017: € 163). Nijmegen zit daarmee rond het gemiddelde.

Voor de huurders is Nijmegen veruit het goedkoopst. Dit komt omdat de huurder alleen voor de afvalzakken betaalt (2018: € 34; 2017: € 34).

In vergelijking met het Coelorapport 2017 waarbij Nijmegen op de 16e plaats van boven stond, is Nijmegen nu 3 plaatsen gedaald.

Belangrijkste conclusies onderzoek Coelo 2018 ten aanzien van landelijke woonlasten:

  1. De gemiddelde landelijke woonlasten zijn met 0,6% gestegen naar € 677;
  2. ‘s-Gravenhage heeft met € 546 de laagste woonlasten;
  3. Delft heeft met € 842 de hoogste woonlasten;
  4. Nijmegen staat op de 19e plaats van boven met € 728 aan woonlasten. Met onze woonlasten bevinden we ons dus in de middenmoot van de 38 grootste gemeenten.
  5. Als we kijken naar vergelijkbare kennissteden zijn alleen Tilburg (2018: € 554) en Eindhoven (2018: € 619) goedkoper. Kennissteden als Enschede (2018: € 787), Leiden (2018: € 765), Arnhem (2018: € 749) en Groningen (2018: € 755) zijn duurder.

OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2013-2018

Jaar

Nijmegen

Rangorde Nijmegen Coelo

Duurste gemeente

Goedkoopste gemeente

2013

€ 686

21

Zaanstad

€ 785

Alkmaar

€ 545

2014

€ 694

20

Zaanstad

€ 804

Tilburg

€ 532

2015

€ 722

18

Zaanstad

€ 820

‘s-Gravenhage

€ 547

2016

€ 733

14

Delft

€ 832

‘s-Gravenhage

€ 549

2017

€ 740

16

Delft

€ 845

‘s-Gravenhage

€ 549

2018

€ 728

19

Delft

€ 842

‘s-Gravenhage

€ 546

OZB

OZB Woningen
Ons OZB tarief 2018 voor woningen van 0,2612% (2017: 0,2669%) is het hoogst van de 38 gemeenten. Amsterdam heeft het laagste tarief 2018 van 0,0414% (2017: 0,0490%).

OZB Niet woningen
Voor niet woningen geldt dat we voor eigenaren in 2018 op de 1e plaats (2017: 1e plaats) en voor gebruikers op de laatste gecombineerde (samen met Lelystad) 37e plaats (2017: 37e plaats) van boven staan.

OZB niet woningen eigenaren
Nijmegen heeft het hoogste tarief 2018 van 0,9029% (2017: 0,7282%). Amsterdam heeft het laagste tarief 2018 van 0,1615% (2017: 0,1727%).

OZB niet woningen gebruikers
Leiden heeft het hoogste tarief 2018 van 0,4642% (2017: 0,4460%). In Nijmegen betalen gebruikers van niet woningen in 2018 voor het eerst geen OZB aan de gemeente (2017: 0,1228%). Hiermee is de laatste tranche van de verschuivingsmaatregel (OZB deel gebruikers niet woningen wordt afgeschaft en wordt verschoven naar OZB deel eigenaars niet woningen) uit het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend’ verwerkt. In Lelystad betalen gebruikers van niet woningen als sinds 2016 geen OZB meer aan de gemeente.

Gecombineerd is het OZB tarief 2018 voor niet woningen (tarief eigenaar en gebruiker bij elkaar opgeteld) in Nijmegen met 0,9029% (2017: 0,8510%) het op één na hoogste van de 38 gemeenten (2e plaats). Leiden heeft gecombineerd het hoogste tarief 2018 van 0,9290% (2017 0,8926%) en daarmee de plaats van Groningen overgenomen. Vorig jaar stond Nijmegen nog op de 3e plaats.

Conclusie totale woonlasten

Nijmegen ligt qua woonlasten in 2018 met een bedrag van € 728 (2017: € 740) boven het landelijk gemiddelde van € 677 (2017: € 678), maar is met een plaats 19 een gemiddelde gemeente als je kijkt naar de 38 grootste gemeenten die door Coelo zijn onderzocht. Vergelijkbare kennissteden zijn in 2018 over het algemeen iets duurder dan Nijmegen.

ga terug