Stadsrekening 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

We vinden het belangrijk dat de inwoners van Nijmegen een fatsoenlijk bestaan hebben. We zijn er van overtuigd dat het hebben van werk en inkomen daarbij van groot belang is. Wanneer er sprake is van werkloosheid, armoede of schuldenproblematiek dan bieden we ondersteuning. Dit kan door middel van het bemiddelen naar werk, het verstrekken van een uitkering, het bieden van inkomensaanvullende maatregelen of door middel van het bieden van schulddienstverlening. Ook subsidiëren we organisaties in Nijmegen, zoals de Voedselbank, de Kledingbank, Leergeld, Bindkracht10 en Humanitas. Zodoende doen we er als gemeente samen met de organisaties in de stad alles aan om een passende ondersteuning te bieden en schrijnende situaties te voorkomen en te bestrijden. Het doel is om perspectief te bieden, zodat mensen ongeacht hun armoede-, schulden- en/of werkloosheidssituatie volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 144
Gerealiseerd € 143
Afwijking € 1
ga terug