Stadsrekening 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Bijdrage verbonden partij

Bijdrage verbonden partij

Binnen het programma Inkomen & Armoedebestrijding zijn geen verbonden partijen van toepassing.