Stadsrekening 2018

Openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Wij streven naar een aantrekkelijke leefomgeving voor bewoners en bedrijven waar mensen zich thuis voelen en elkaar ontmoeten. We werken daarom aan een veilige en schone openbare ruimte waar mensen met plezier gebruik van maken, die bewoners samen met anderen onderhouden en waar men zich bovenal verantwoordelijk voor voelt. Een openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is en waar ruimte is voor initiatieven die worden gefaciliteerd door de gemeente. Wij dragen zorg voor het gebruik, duurzaam beheer en onderhoud van de stad van vandaag en morgen.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 63
Gerealiseerd € 68
Afwijking € -5
ga terug