Stadsrekening 2018

Mobiliteit

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Nijmegen moet goed en betrouwbaar bereikbaar zijn en blijven. Dat is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers en de economische vitaliteit van de (binnen)stad. Ook streven we naar schoon en duurzaam vervoer. Daarom zetten we stevig in op schoon openbaar vervoer, fietsgebruik en andere duurzame vormen van vervoer. Ook streven we naar toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige (fiets)parkeergelegenheid en een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid.

Aan de hand van 5 doelstellingen hebben wij op het bereiken van het maatschappelijk effect gestuurd:

  1. Vergroten bereikbaarheid en doorstroming
  2. Vergroten kwaliteit, kwantiteit en gebruik parkeervoorzieningen
  3. Verhogen verkeersveiligheid
  4. Stimuleren deelname Openbaar Vervoer
  5. Stimuleren fietsgebruik en verbeteren toegankelijkheid voetgangers

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 21
Gerealiseerd € 19
Afwijking € 2
ga terug