Stadsrekening 2018

Sport en Accommodaties

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Dit programma verantwoordt de fysieke maatschappelijke voorzieningen, zoals wijkaccommodaties, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed in Nijmegen en de activiteiten om sport en beweging te stimuleren en te faciliteren.
Wij beheren onze wijk- en sportaccommodaties en het overig maatschappelijk vastgoed en dit doen we zo efficiënt mogelijk. Daarbij streven we naar een optimale benutting, instandhouding en spreiding van al onze gemeentelijke voorzieningen. Onze bemoeienis staat altijd ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s en varieert voor onze objecten van enkel huurbaas voor een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Stadsschouwburg) tot volledige exploitatie en beheer van speeltuinen, kinderboerderijen en wijk- en sportaccommodaties.
We willen dat alle Nijmegenaren elkaar in de eigen wijk kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen. We realiseren daartoe wijk- en sportvoorzieningen die breed toegankelijk zijn, veilig, duurzaam en goed onderhouden.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 47
Gerealiseerd € 47
Afwijking € 0
ga terug