Stadsrekening 2018

Stedelijke ontwikkeling

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Met het programma Stedelijke ontwikkeling willen we bereiken dat Nijmegen in ruimtelijk opzicht aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren, te bezoeken en zich te vestigen. Daarbij streven we naar een evenwichtige ruimtelijke structuur en een krachtige stedelijke identiteit met herkenbare wijken, waarbij we graag ruimte geven aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We staan voor een goede dienstverlening op gebied van vergunningverlening en handhaving. We streven naar een goed samengaan van functionaliteit, cultuurhistorische rijkdom, toegankelijkheid en eigentijdse ontwikkeling.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 8
Gerealiseerd € 8
Afwijking € 0
ga terug