Stadsrekening 2018

Grondbeleid

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Nijmegen is en blijft een aantrekkelijke stad. Het is de uitdaging om de groei aan de noordzijde op een goede manier mogelijk te maken en gelijktijdig in de bestaande stad de juiste prioriteiten te stellen. We gaan voor een levendige en leefbare binnenstad, voor gevarieerde wijken. We voegen nieuwe iconen toe, zoals de ontwikkeling van Nijmegen CS en het Valkhofkwartier. Het programma Grondbeleid neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert deze uit.  De beoogde maatschappelijke effecten van het programma grondbeleid zijn:

  • Een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben. Dit bereiken we door de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.
  • Het scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.
  • De realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Parkeergarages, Centraal Station, Valkhofkwartier en Waalfront.

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 122
Gerealiseerd € 75
Afwijking € 46
ga terug