Stadsrekening 2018

Economie en Werk

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het programma Economie en Werk heeft drie belangrijke pijlers: het bevorderen aan economische innovatie, de ontwikkeling van een krachtige binnenstad en het bevorderen van arbeidsparticipatie. Na een jarenlange periode van crisis en laagconjunctuur, is de economie in Nijmegen groeiend. In bepaalde sectoren is nu zelfs sprake van krapte; ook op de arbeidsmarkt. Om als stad maximaal te kunnen profiteren van deze groei, zetten we nog steviger in om ondernemers nog beter te kunnen laten ondernemen. Bijvoorbeeld door te werken aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Maar ook door Nijmegen steviger te profileren op waar we sterk in zijn, namelijk Health en High Tech. Met een bruisende binnenstad en een rijke cultureel aanbod kunnen we onze inwoners, bezoekers en ondernemers een fantastische omgeving bieden

Lasten

(bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 46
Gerealiseerd € 47
Afwijking € -1
ga terug