Stadsrekening 2018

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de financiële verantwoording van de gemeente Nijmegen in 2018. Het college van burgemeester en wethouders legt hiermee inhoudelijk en financieel verantwoording af over het gevoerde beleid zoals dat is vast gelegd in de begroting van 2018.   

Net als in ieder huishouden is een solide financiële basis voor de gemeente een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken aan de toekomst. Nijmegen staat er wat dat betreft gelukkig goed voor. In het afgelopen jaar konden we als college en gemeenteraad stevig investeren in de stad, in totaal bijna  37 miljoen euro.

Er is veel gedaan aan zaken die we per direct kunnen verbeteren in de dagelijkse omgeving van inwoners zoals het bouwen van huizen en scholen, het renoveren van sport- en speelvoorzieningen, de aanleg van nieuwe fietsroutes, het onderhoud van woonstraten of het vergroenen van de stad via bijvoorbeeld Operatie Steenbreek. Met de opening van De Bastei, de herinrichting van de Waalkade, het verbeteren van de ringstraten en het Joris Ivensplein, het plaatsen van 233 duurzame bushokjes en een vernieuwde stadsspeeltuin De Leemkuil wordt de stad als geheel weer een stuk aantrekkelijker.

Maar een fijne stad om in te leven en werken is meer dan dat. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen in onze samenleving omdat dat ze in een sociale, gezonde, veilige en inclusieve stad leven waar je kansen krijgt,  maar die vooral ook zelf kunt creëren. Dat werk is nooit af,  we moeten daar constant in blijven investeren. In 2018 is daar hard aan gewerkt.

Voor het eerst in bijna 10 jaar lag het aantal banen in de stad boven de honderdduizend omdat in vrijwel alle sectoren meer werk is. Provincie en gemeente maakten geld vrij voor de komst van het CITC, een belangrijk innovatiecentrum voor chiptechnologie  dat de belangrijke Health&High Techsector een flinke impuls geeft. Het gaat goed met onze culturele instellingen. LUX en Doornroosje vestigden bezoekersrecords en gemiddeld groeide het aantal bezoekers aan de grote podia met 11 procent.

Nijmegen laat  over het geheel gezien opnieuw dalende criminaliteitscijfers zien. Belangrijk, omdat criminaliteit grote impact heeft op het leven van slachtoffers en hun omgeving. De in de afgelopen decennia ontstane overlast door illegale  verkamering van panden wordt aangepakt. Een stevige opgave, die niet van vandaag op morgen is opgelost, maar de start is gemaakt.

Onze stad mocht zich een jaar lang duurzame hoofdstad van Europa noemen. Dankzij alle activiteiten die inwoners, ondernemers, kennisinstellingen, evenementen, scholen, verenigingen en overheden organiseerden,  werden stad en regio wereldwijd gezien en is er extra bewustzijn ontstaan dat vergroening en verduurzamen noodzakelijk zijn om onze omgeving in de toekomst leefbaar te houden. Ook met programma’s als Groen, gezond en in beweging en de rookvrije generatie maken we de stad gezonder en prettiger om in te leven. De aanleg van betere fietsvoorzieningen droeg bij aan ruim 10 procent meer fietsers. Belangrijk voor luchtkwaliteit, gezondheid en de bereikbaarheid van onze stad.

Terug kijkend naar 2018 is goed te zien dat Nijmegen belangrijke stappen heeft gezet. Deze stadsrekening laat zien dat Nijmegen financieel gezond is. We sluiten het jaar af met een nadeel van € 0,9 miljoen en we bouwen voldoende reserves op. Toch moeten we als stadsbestuur alert blijven, want er liggen nog grote uitdagingen voor ons die veel vragen van ons én onze inwoners. Op het gebied van Zorg en Welzijn bijvoorbeeld, waar de vraag harder blijft groeien dan de financiële middelen. Maar ook  de energietransitie waar Nederland, en dus ook Nijmegen, voor staat is  een onvermijdelijke, maar complexe opgave.

Net als in zoveel Nijmeegse gezinnen en ondernemingen is het met de grote opgaven die voor ons liggen extra belangrijk dat ons ‘huishoudboekje’ op orde is en blijft. We zullen daarom ook in 2019 ambitieuze, maar realistische keuzes te maken. Zo investeren we blijvend in een duurzame, sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

ga terug