Stadsrekening 2018

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen


bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2018-2021

798,4

796,8

1,6 V

Wijzigingen

24,0

36,9

 12,9 N

BW-01572 SB2018-2021 Amendementen en beslispunten

Raad

01 nov '17

87/2017

0,1

1,6

 1,6 N

BW-01575 Aanwenden onderbesteding ondernemersfonds

Raad

31 jan '18

002/2018

0,5

0,5

0,0 V

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

1,4

1,4

0,0 V

BW-01593 Slotwijziging 2017 TW

Raad

20 dec '17

113/2017

1,1

1,1

 0,0 N

BW-01595 Strategische gronden ontwikkelingsbedrijf

Raad

15 nov '17

108/2017

0,5

0,5

0,0 V

BW-01597 Vaststellen tijdelijke formatie jeugd,WMO en beschermd wonen

College

21 nov '17

4.6

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01598 Transformatieaanpak binnenstad

Raad

15 nov '17

104/2017

0,4

0,4

0,0 V

BW-01599 Gezond in de stad

College

20 dec '17

121/2017

0,0

0,0

0,0 V

BW-01611 Voortgangsrapportage grote projecten ontwikkelingsbedrijf

College

07 mrt '18

7/2018

2,2

2,2

 0,0 N

BW-01616 SB2019-2022 Specifieke ramingen

Raad

14 nov '18

75/2018

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01621 Interventieplan zorg en welzijn

College

20 feb '18

3.10

5,3

5,3

0,0 V

BW-01622 DVO IBOR DAR NV 2018

College

06 mrt '18

4.11

0,2

0,2

0,0 V

BW-01632 Zomernota 2018: Meldingen

Raad

26 sep '18

57/2018

2,7

6,1

 3,3 N

BW-01633 Zomernota 2018: Technische wijzigingen

Raad

26 sep '18

57/2018

4,6

4,6

0,0 V

BW-01634 Subsidie/budget statushouders en anderstaligen 2018

College

24 apr '18

4.7

0,0

0,0

0,0 V

BW-01636 Zomernota 2018: Investeringen

Raad

26 sep '18

57/2018

-5,1

-5,1

0,0 V

BW-01638 Aanpassen budgetten programma duurzaamheid

Raad

10 okt '18

61/2018

0,0

0,3

 0,3 N

BW-01643 Toekennen versterkingsgelden 2018

Raad

14 nov '18

80/2018

0,0

0,0

0,0 V

BW-01645 Slotwijziging 201 meldingen

Raad

19 dec '18

94/2018

5,3

13,0

 7,7 N

BW-01646 Slotwijziging 2018 TW

Raad

19 dec '18

94/2018

2,0

2,0

0,0 V

BW-01650 Zienswijze veilig thuis 2018

Raad

14 nov '18

86/2018

0,4

0,4

0,0 V

BW-01652 Bijdrage provincie informatiecentrum WOII

College

19 dec '18

93/2018

0,2

0,2

0,0 V

BW-01663 Grote projecten Ontwikkelingsbedrijf VGP

College

00 jan '00

0

2,4

2,4

0,0 V

Totaal

822,4

833,7

 11,3 N

ga terug