Stadsrekening 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen

Inkomen & Armoedestrijding
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2018-2021

108,7

144,1

 35,3 N

Wijzigingen

-2,0

-0,0

 2,0 N

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01632 Zomernota 2018: Meldingen

Raad

26 sep '18

57/2018

-2,0

-0,1

 1,9 N

BW-01633 Zomernota 2018: Technische wijzigingen

Raad

26 sep '18

57/2018

0,0

0,0

0,0 V

Totaal Inkomen & Armoedebestrijding

106,7

144,0

 37,3 N