Stadsrekening 2018

Grondbeleid

Verloopoverzicht grondexploitaties

Verloopoverzicht grondexploitaties

 

Grondexploitaties

Boekwaarde

Investeringen

Opbrengsten

Resultaatname 2018

Boekwaarde

31-12-2017

2018

2018

31-12-2018

bedrijvigheidsprojecten

5.898

1.126

-160

140

7.004

woningbouwprojecten

4.390

631

-548

84

4.557

Herstructurering

-3.061

579

-58

770

-1.770

Stadscentrum

3.380

65

3.445

Waalsprong 

314.197

29.474

-36.506

307.165

Maatschappelijk Vastgoed

34.672

2.492

-4.972

285

32.477

Koers West

47.647

4.279

-6.882

45.044

facilitair

-302

786

-1451

19

-948

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

1.993

1.040

-613

2.421

Af: Voorzieningen

-45.506

-331 

8.520 

-37.317

Totaal

363.308

40.142

-42.670

1.298

362.078

Grondexploitaties

Boekwaarde

nog te realiseren lasten

nog te realiseren baten

niet in grex

voorziening

nog te realiseren rente voorziening

eind            resultaat

31-12-2018

2018

2018

bedrijvigheidsprojecten

7.004

4.878

12.586

1.126

220

2.049

woningbouwprojecten

4.557

2.115

6.771

0

100

Herstructurering

-1.770

6.311

4.151

559

23

192

Stadscentrum

3.445

4.563

5.999

1.856

153

0

Waalsprong 

307.165

225.219

512.332

14.900

5.153

0

Maatschappelijk Vastgoed

32.477

15.415

27.565

18.799

1.550

21

Koers West

45.044

27.193

25.918

48.723*

2.404

facilitair

-948

1.421

428

78

3

35

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

2.420

2.420

Af: Voorzieningen

-37.317

Totaal

362.077

287.115

595.750

51.143

37.317

7.101

4.801

*betreft de verwervingen ten behoeve van het Waalfront. Deze boekwaarden worden  in de loop van de tijd overgedragen aan  het Ontwikkel Bedrijf Waalfront (OBW).

ga terug