Stadsrekening 2018

Balans

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

Kasgeldleningen en banksaldi  

kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi

 31-12-2018

 31-12-2017

Kasgeldleningen

90.000

105.000

Banksaldi

3

8

Totaal

90.003

105.008

 
Overzicht schatkistbankieren

Bedragen in miljoenen €

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Gemiddeld saldo per kwartaal

3

2,6

2,7

2,6

Af: drempelbedrag

4,3

4,3

4,3

4,3

overschrijding (-/- )  /  ruimte ( + )

1,3

1,7

1,6

1,7

Overige kortlopende schulden

 31-12-2018

31-12-2017

Crediteuren

9.372

6.508

afdracht loonheffing en sociale lasten

7.779

7.535

Totaal

17.151

14.043