Stadsrekening 2018

Balans

Toelichting activa 31 december 2018

Toelichting activa 31 december 2018

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2017

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2018

Kosten voor afsluiten van geldleningen

15

2

13

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

51

51

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

11.745

2.744

441

14.049

Totaal

11.811

2.744

493

14.062

ga terug